Giỏ hàng

Khắng định giá trị thương hiệu bằng chữ "TÍN"

Khắng định giá trị thương hiệu bằng chữ

Đúng một năm sau ngày giải phóng Đà Nẵng, ngày 29/3/1976, Tổ hợp dệt 29/3 được hình thành và đi vào hoạt động. 45 năm trải qua rất nhiều sóng gió thử thách, Tổ hợp dệt nay là Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 vững vàng đi lên, trở thành ngọn cờ đầu của ngành công nghiệp dệt may Việt Nam nói chung và của thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Đến với công ty, sẽ thấy ngay câu khẩu hiệu hành động được đặt trang trọng trên cao: “Công ty chúng ta không lớn nhất nhưng quyết tâm phấn đấu trở thành một trong những đơn vị uy tín nhất”. Uy tín với cộng đồng, uy tín với khách hàng và uy tín trong nội bộ cơ quan chính là sự khác biệt giúp công ty vượt qua được những thử thách trong môi trường cạnh tranh gay gắt nhất.

0
Xí nghiệp
0 +
Cán bộ công nhân viên
0 +
Sản phẩm/ tháng
0
Năm kinh nghiệm

Đối tác của chúng tôi

Tin tức nổi bật