Giỏ hàng

DOANH NGHIỆP MANG TÊN NGÀY GIẢI PHÓNG ĐÀ NẴNG

DOANH NGHIỆP MANG TÊN NGÀY GIẢI PHÓNG ĐÀ NẴNG
Đúng một năm sau ngày giải phóng Đà Nẵng, ngày 29/3/1976, Tổ hợp dệt 29/3 được hình thành và đi vào hoạt động. Trải qua 46 năm với rất nhiều sóng gió thử thách và sau 15 năm cổ phần hóa, Tổ hợp dệt ban đầu nay đã trở thành Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 vững vàng đi lên, tiếp tục phát triển lớn mạnh, giữ vững tên tuổi của đơn vị, vinh dự mang tên ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng anh hùng và có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.