Giỏ hàng

HACHIBA - CHÍNH SÁCH PHÒNG, CHỐNG ĐE DỌA, QUẤY RỐI, LẠM DỤNG TẠI NƠI LÀM VIỆC

HACHIBA - CHÍNH SÁCH PHÒNG, CHỐNG ĐE DỌA, QUẤY RỐI, LẠM DỤNG TẠI NƠI LÀM VIỆC
 
Nhằm thực hiện đầy đủ và có hiệu quả chính sách chống đe dọa, quấy rối lạm dụng tại nơi làm việc, Công ty ban hành video clip để hướng dẫn chi tiết các nội dung của chính sách, từ đó, giúp nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, góp phần xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện, an toàn và tiến tới phát triển bền vững.