Giỏ hàng

Chính sách bảo mật

Bảo mật thông tin

Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 (HACHIBA) tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân, đồng thời nỗ lực để quyền này vẫn được bảo vệ trong quá trình truy cập, sử dụng website của HACHIBA.

HACHIBA công bố Chính sách bảo mật thông tin cá nhân trên website (gọi tắt là Chính sách) nhằm để các bên liên quan hiểu rõ về: (i) cách thức mà HACHIBA thu thập, phân loại, lưu trữ và sử dụng những thông tin của người truy cập, sử dụng website này; (ii) quyền bảo mật thông tin cá nhân của người truy cập khi sử dụng website này, và (iii) cam kết của HACHIBA về trách nhiệm bảo mật thông tin.

I. PHẠM VI ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH

Chính sách áp dụng cho website www.hachiba.com.vn mà HACHIBA trực tiếp sở hữu và chịu trách nhiệm về nội dung.

II. SỰ CHẤP THUẬN

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, vui lòng không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào.

III. NHỮNG THÔNG TIN MÀ HACHIBA THU THẬP TRÊN WEBSITE

Bạn có thể cần cung cấp thông tin cá nhân của mình trong những tình huống sau:

  • Yêu cầu báo giá, cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ;
  • Đặt mua hàng hóa, dịch vụ;
  • Đăng ký nhận tin thư, email quảng cáo hoặc các loại tài liệu, ấn phẩm khác;
  • Đăng ký tham dự tuyển dụng, gửi hồ sơ, lý lịch;
  • Liên hệ với HACHIBA.

Tùy theo tình huống cụ thể mà bạn cần cung cấp những thông tin khác nhau. Các thông tin này bao gồm: họ tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp, nơi làm việc .... Trong từng tình huống sẽ có những biểu mẫu để bạn điền nội dung, đồng thời có ghi chú nêu rõ yêu cầu cung cấp thông tin này là bắt buộc hay tùy chọn.

Khi bạn nhận tin thư hay email quảng cáo từ HACHIBA, HACHIBA có thể dùng một số kỹ thuật để chắc chắn là bạn đã đọc những tài liệu này và biết được bạn đã nhắp chuột vào liên kết nào. Những dữ liệu này đo lường hiệu quả của những phương thức HACHIBA dùng để quảng bá thông tin đến bạn, và từ đó có thể gửi đến bạn những thông tin phù hợp hơn.

IV. CÁCH THỨC SỬ DỤNG THÔNG TIN

HACHIBA sử dụng những thông tin thu thập được vào các mục đích sau:

  • Cung cấp hàng hóa, dịch vụ hay thực hiện những giao dịch mà bạn yêu cầu;
  • Gửi thông tin đến bạn;
  • Phân tích, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ (kể cả website), công nghệ, quy trình;
  • Nâng cao mối tương tác và liên kết với bạn;
  • Ngăn chặn các hành vi trái pháp luật.

V. CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI BÊN LIÊN QUAN

HACHIBA có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các đơn vị thành viên nhằm thực hiện những giao dịch mà bạn đã yêu cầu, hoặc để điều chỉnh hoạt động của HACHIBA hay các đơn vị này phù hợp hơn với bạn.

Trong những trường hợp pháp luật quy định, hoặc khi HACHIBA có động cơ hợp lý để tự vệ, bảo vệ khách hàng và xã hội, HACHIBA sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan thẩm quyền nhằm thực thi pháp luật, ngăn chặn hành vi lừa đảo hoặc các hoạt động mang tính pháp lý khác.

Ngoài ra HACHIBA cũng chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho những đối tác hỗ trợ HACHIBA thực hiện các giao dịch mà bạn đã yêu cầu hoặc phân tích, điều chỉnh và nâng cao mối tương tác và liên kết với bạn. HACHIBA chỉ chia sẻ những thông tin này với đối tác nào có cùng cam kết bảo mật thông tin cá nhân như HACHIBA.

Ngoại trừ những trường hợp nêu trên, HACHIBA không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba để dùng vào mục đích quảng cáo trừ.

VI. WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA

Website của HACHIBA có những liên kết dẫn trực tiếp đến website của bên thứ ba nhằm giúp bạn thuận tiện hơn trong tìm kiếm thông tin và Chính sách này không áp dụng cho những website đó.

VII. CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH

HACHIBA bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào. HACHIBA khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính sách này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

Trường hợp có những thay đổi quan trọng trong Chính sách, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể trên website để bạn dễ nhận biết.

VIII. LIÊN HỆ HACHIBA

Nếu bạn cần liên hệ với HACHIBA về bất kỳ nội dung gì liên quan đến đến bảo mật thông tin trên website, vui lòng theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dệt may 29/3

60 Mẹ Nhu, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Số điện thoại: (+84) 236 3756 999

Email: hcb@hachiba.com.vn

IX. HIỆU LỰC

Chính Sách này có hiệu lực từ ngày 26/4/2021.